Το επιχειρηματικό όραμα σε Business Plan by Βασίλης Ν. Κέφης & Πέτρος, Παπαζαχαρίου

Το επιχειρηματικό όραμα σε Business Plan

By Βασίλης Ν. Κέφης & Πέτρος, Παπαζαχαρίου

  • Release Date: 2014-03-31
  • Genre: Economics
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Οι συγγραφείς, ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος και ένα ανώτερο στέλεχος μεγάλης ελληνικής τράπεζας, συνδυάζουν τη θεωρία με την εμπειρική προσέγγιση και παρουσιάζουν ένα πρότυπο επιχειρηματικού σχεδίου που προσαρμόζεται σε κάθε σύγχρονη οικονομική μονάδα, μεγάλη ή μικρή, νεοϊδρυθείσα ή παλαιότερη, καινοτόμα και υψηλής τεχνολογίας, παραγωγής αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Δεν έχει σημασία ποια είναι η επιχείρηση. Αυτό που προέχει είναι η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού.

Η διαδικασία σχεδιασμού στο πλαίσιο της εταιρείας, η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία της, η αναζήτηση πόρων και κεφαλαίων από εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές, η στήριξη της λήψης αποφάσεων αποτελούν τους βασικούς λόγους για τη σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Πάνω από όλα, όμως, ένα επιχειρηματικό σχέδιο γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των προσδοκιών και της πραγματικότητας.
Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) είναι απαραίτητο σε όλες τις οικονομικές μονάδες: στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, στις μεγάλες πολυεθνικές, αλλά και στις οικογενειακές. Κάθε σύγχρονο επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια της ευελιξίας, της αποτελεσματικότητας και της προσαρμοστικότητας.

keyboard_arrow_up